Hop videre til indholdet

Bæredygtighed

VORES VISION

 

Ved at være en familieejet virksomhed kan vi udvikle på lang sigt i stedet for udelukkende at fokusere på kortsigtet profit. Vi sætter nye standarder for at reducere vores fodaftryk i hver eneste fase af produktets livscyklus. Vi ønsker at støtte vores talentfulde medarbejderes udvikling, så de kan tilbyde forbrugerne innovative og bæredygtige produkter.

Vores grundlæggende udgangspunkt er, at det at bevare miljøet ikke skal være forbrugerens problem. Det er vores opgave at fremstille alle produkterne på en responsiv måde med mikroskopisk fokus på hvert eneste led i forsyningskæden.

“Vi udviser en stærk ansvarsfølelse over for de fremtidige generationer ved at tilbyde dem brugsrigtige produkter med uovertrufne miljømæssige egenskaber. Det er vores mission at give alle elever og studerende de rigtige værktøjer og samtidig sørge for, at vi hele tiden reducerer deres indvirkning på miljøet.” Eric Joan, CEO.

FORPLIGTELSER

Forpligtelse #1: Nytænkning af HAMELIN-produkterne for at reducere miljøfodaftrykket gennem økorigtigt design og miljømærkning

 

Førende økodesignmærkning og miljøklassificering

Den økodesignmæssige tilgang har fået os til at genoverveje hele livscyklussen for vores produkter fra indkøb, papirfremstilling, konvertering og transport til bortskaffelse. Med hjælp fra eksperter er der blevet oprettet otte arbejdsgrupper til at analysere de primære kilder til miljøpåvirkning. Vi har udviklet en videnskabelig tilgang til alle vores produktkategorier ved at lave produktlivscyklusvurderinger i henhold til ISO 14044-standarden. Dette har gjort det muligt for os at reducere miljøpåvirkningen fra vores produkter.

Adfærdskodeks og certificering for miljømærker

Vi støtter kun miljømærker, der reducerer produkternes miljøfodaftryk i hele deres livscyklus. I 2016 bliver OXFORD det første mærke inden for notesbøger, der certificerer deres produkter med EU-miljømærket. EU’s miljømærke for forædlede papirprodukter er det eneste officielle tværeuropæiske miljømærke, der garanterer reduceret miljøpåvirkning via faktorer, som f.eks. brug af FSC®- og PEFC™-certificeret papir, mindre luft- og vandforurening, ingen giftige eller farlige kemikalier, mindre papirspild og lavere energiforbrug.

af Oxford-notesbøgerne er certificeret af et miljømærke baseret på livscyklus
I 2020 vil 80 % af vores forædlede papirprodukter være mærket med EU’s miljømærke.

Forpligtelse #2: At bidrage til miljøbeskyttelse gennem ansvarligt indkøb

 

Bæredygtigt skovbrug

Vi støtter certificering af bæredygtigt skovbrug for at kunne bidrage positivt til bevarelsen af vores skove.”Vi sørger hele tiden for at holde øje med oprindelsen til det papir og pap, vi køber.” Administrerende direktør for notesbøger og -blokke. Siden 2003 har vi købt vores råmaterialer på en økologisk ansvarlig måde ved at bruge FSC®- eller PEFC™-certificeret papir.

Ansvarlige papirleverandører

Vi kræver, at vores papirleverandører stiller miljøgarantier. 43 % af vores skrivepapir er allerede certificeret af EU’s miljømærke for ’kopipapir og grafisk papir’. Ved alt andet papir og pap, hvor der ikke er noget EU-miljømærke, kræver vi yderligere information fra vores leverandører, såsom vandforurening (COD, AOX, NTot, PTot), luftemissioner (SO2, NOx, CO2 fossil), lossepladsaffald og købt elforbrug, for at sikre, at der bliver brugt miljøvenlige processer.

af vores skrivepapir er FSC®- eller PEFC™-certificeret
af Hamelins skrivepapir er allerede certificeret af EU’s miljømærke for ’kopipapir og grafisk papir’
Alle Hamelins krav er samlet i vores charter om bæredygtige papirleverandører

Forpligtelse #3: At reducere vores CO2-aftryk, så vi kan deltage i bekæmpelse af klimaændringer

Vi certificerede vores første fabrik i Tyskland i henhold til ISO 50001 for energistyring i 2016. To øvrige fabrikker i Frankrig er ved at blive certificeret. Denne standard specificerer kravene til energiforbrug, herunder måling, dokumentation og rapportering, design og indkøb af udstyr og systemer samt processer og personale, der bidrager til energiforbruget.

Forpligtelse #4: At fremme genanvendeligheden og holdbarheden for de produkter, vi markedsfører

To af de vigtigste udfordringer er at fremme genanvendeligheden af vores produkter, men også at øge deres holdbarhed.

 

Vores notesbøger overholder standarder for genanvendelighed, da de er testet i et laboratorium i henhold til INGEDE-metode 12.  Dette betyder for eksempel, at vi med sikkerhed kan sige, at vores OXFORD-skolehæfter, der indeholder lim, er 100 % genanvendelige. Desuden afsværtes Oxford OPTIK PAPER® ikke under papirgenbrugsprocessen, og vores laminerede omslag kan genbruges, uden at det er nødvendig at fjerne dem.

En af metoderne til at reducere et produkts miljøfodaftryk er at forlænge dets livscyklus eller at gøre det muligt at genbruge det. Når vi udvikler nye produkter, finder vi mere holdbare materialer, der kan forbedre produktets levetid eller sikre, at produktet kan holde et helt skoleår. For eksempel, Elba Ultimate® hængemapper har en 20 års  garanti.

Forpligtelse #5: At evaluere og forbedre alle vores processer for bedre kvalitet, miljø og sikkerhed

 

Projektet ’JUMP’

I 2011 lancerede vi projektet ’JUMP’ til forbedring af vores kvalitet, miljø og sikkerhed. Formålet med JUMP-projektet var at implementere et ledelsessystem på tværs af alle vores anlæg i Europa. Ud over at se på kvaliteten af de produkter, vi fremstiller, fokuserer vi på kvaliteten af hver eneste proces, vi udfører. I dag er vores 21 europæiske Hamelin-anlæg blevet certificeret i henhold til ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljø) og ISO 45001 (sundhed og sikkerhed).

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

 

Projektet ’ZERO’

I 2018 lancerede vi projektet ’ZERO’ vedrørende sundhed og sikkerhed for alle vores medarbejdere og besøgende. Formålet med projektet er varigt at nedsætte antallet af ulykker til ’nul’ i 2019 ved at implementere en effektiv, forebyggende handlingsplan og udvikle sikkerhedskulturen takket være vores sikkerhedschefer.

Lancerede vi projektet ’JUMP’
europæiske Hamelin-anlæg blevet certificeret i henhold til ISO 9001, 14001 og ISO 45001
Lancerede vi projektet ’ZERO’

Forpligtelse #6: At sørge for social ansvarlighed som støtte for vores medarbejderes færdigheder og kompetencer

Det er vores ansvar at støtte vores medarbejderes færdigheder og kompetencer, så de kan udvikle ekspertise, selvstændighed, reaktivitet og holdånd.

I 2016 indførte vi et adfærdskodeks, der udstikker de vigtigste retningslinjer, som kan fremme et venskabeligt og samarbejdsorienteret arbejdsmiljø. Da vi hele tiden forsøger at forbedre os selv, måler vi medarbejdertilfredsheden hvert tredje år med fokus på værdier som etik, respekt, troværdighed, stolthed og venlighed.

 

Vi tilskynder til sociale initiativer i lokalsamfundene i nærheden af vores produktionsanlæg som f.eks.:

MoHo-projektet

I Frankrig er Hamelin en af de vigtigste partnere i MoHo-projektet. MoHo, der beskrives som det første ’kollisionskammer’ i Europa, er et sted, der er dedikeret til digital men også social innovation og iværksætteri, så der kan ’udvikles en mangfoldig nation af changemakers’.

‘The Climb of Life’

I et par år har det britiske Hamelin-team nu deltaget i ’The Climb of Life’, primær fundraiserevent for ’The Institute of Cancer Research’. I 2017 var Hamelin igen den største producentfundraiser med lige under £ 5.000.

 

I Benelux har Hamelin støttet lokale sportsklubber, såsom Premier League-klubben VVV-Venlo, samt projekter, der fremmer indlæringsmiljøet i mindre velstående områder af Europa ved at leverer undervisningsmaterialer til skoler.

Fundació per la Creativació

I Spanien har Hamelin samarbejdet med fonden ’Fundació per la Creativació’, der støtter nye kompetencer i skoleundervisningen for at fremme kreativitet og fantasi.