Gå til innhold

Direktør for bærekraftig utvikling

Virginie, Frankrike

Etter å ha tatt en grad i miljøteknikk begynte Virginie sin karriere innenfor bilindustrien og den kjemiske industrien. Hun har senere sluttet seg til Hamelin-konsernet som direktør for bærekraftig utvikling. Her er en kort oppsummering av hennes arbeid.

Å FORENE DAGENS OG MORGENDAGENS UTFORDRINGER

 Mitt ledemotiv er å hjelpe selskapet med å utvikle seg bærekraftig

Mitt hovedmål i Hamelin? Å definere og implementere en strategi for bærekraftig utvikling som svarer til våre største utfordringer. Vårt mål ved Hamelin er å tilby våre kunder godt designede produkter som har ubestridelige miljømessige fordeler. Min jobb består av mange prioriteringer. Min rolle er ikke å “ta direkte hånd om naturvern”. Å være direktør for bærekraftig utvikling i industrien krever vitenskapelig, regulatorisk og teknisk kunnskap. Det er ganske spesifikt! Når jeg gjennomfører prosjekter på våre fabrikker, som for eksempel det å minimere bruken av farlige kjemikalier, tenker jeg alltid på selskapets økonomiske virkelighet, kravene i markedet og, fremfor alt, de industrielle begrensningene. Hvis jeg skulle oppsummere jobben i én setning, vil jeg si at det er en stilling “hvor man må se fremover mot fremtidige utfordringer ved å være pragmatisk og ta hensyn til dagens begrensninger”.

Sannheten ligger i analysen av produktenes livssyklus fra vugge til grav!

I begynnelsen av karrieren min, før jeg begynte hos Hamelin og papirindustrien, var det lite snakk om bærekraftig utvikling. Så begynte folk å fokusere på resirkulering og hva som skjedde med produkter som har nådd slutten på sin levetid. Bærekraftig utvikling har nå blitt en reell bekymring, men ikke alltid en prioritet. Vi befinner oss i sterkt konkurranseutsatte markeder der prisen er den viktigste faktoren. En av mine utfordringer er å overbevise våre styremedlemmer og kunder om behovet for prosjekter innenfor bærekraftig utvikling, som bærekraftig forvaltning av energikilder. Mitt mål er ikke å gjennomføre prosjekter som ikke er koblet på selskapets virkelighet, men å hjelpe selskapet med å utvikle seg på en bærekraftig måte.

PRESISE KRAV TIL EN SPESIFIKK OG OPPRIKTIG TILNÆRMELSESMÅTE

Mitt mest minneverdige prosjekt? EU Ecolabel

Vi i Hamelin har gjennomført noen fantastiske prosjekter, for eksempel med EU Ecolabel-sertifisering. Jeg er stolt over å ha fått samarbeide med andre eksperter fra mange land i utviklingen av de mest krevende kriteriene på markedet. I dette henseendet var vi det første selskapet i vår bransje som fikk EU Ecolabel for våre papirprodukter i 2016. En annen av mine oppgaver er å sikre at våre leverandører og underleverandører også har en bestemt tilnærming til bærekraftig utvikling. Det er viktig at våre partnere deler våre verdier. Vi sikrer oss for eksempel at de respekterer menneskerettighetene og iverksetter tiltak for å bekjempe diskriminering.

Forebygging av grønnvasking

Min jobb innebærer å lytte hele tiden. Det er mange initiativer innenfor bærekraftig utvikling, og noen kan være villedende. Sannheten er ikke alltid slik vi tror. Det er nødvendig å ta et skritt tilbake og se på det vitenskapelige grunnlaget, så vi kan kvitte oss med fordommer når det gjelder skog og resirkulering. Det er lett å falle i grønnvaskingsfellene. Jeg må sørge for at vår kommunikasjon er objektiv, ærlig og oppriktig.

Virginias tips

Vær nysgjerrig på alt! Å ha et åpent sinn er en essensiell kvalitet i denne jobben. Gå ut og finn informasjon, og dobbeltsjekk den flere ganger, slik at du forstår de virkelige utfordringene innenfor bærekraftig utvikling. Ikke slå deg til ro med det åpenbare eller dine første observasjoner. Tenk ikke bare lokalt, men se helhetlig på tingene.