Gå til innhold

HMS- sjef

Mariusz, Polen

Mariusz begynte i Hamelin for mer enn fjorten år siden, rett etter at han var ferdig med studiene. Her forteller han om sitt daglige arbeid som HMS-sjef i Hamelin Polen.

FORBEDRE, FOREBYGGE OG BEVARE

HMS-sjef, hva innebærer det?

HMS … navnet på stillingen min kan kanskje virke litt i overkant ved første øyekast. Som HMS-sjef er det min viktigste oppgave å føre tilsyn med kvalitetskontrollen av råvarene og produktene vi produserer. Sammen med teamet mitt sørger jeg for at produktene våre er feilfrie, og at de oppfyller kvalitetskravene våre. Hos Hamelin implementerer vi metoder og verktøy for å sikre kontinuerlig forbedring av produktene og prosessene våre samtidig som vi ivaretar sikkerheten til teamene våre, forebygger risiko og bevarer miljøet.

Alle problemer har en løsning!

Jobben min innebærer å kontrollere produksjonsprosessene våre, forutse mulige risikoer og undersøke muligheter for forbedring. Når vi oppdager en feil i organiseringen av produksjonen eller anleggene våre, er det vår plikt å iverksette korrigerende tiltak for å venne oss av med de gamle vanene våre.  Det er ikke alltid lett å akseptere forandring. Jeg blir noen ganger sett på som han fyren som kommer for å «hindre» teamene i arbeidet ved å innføre flere inspeksjoner og begrensninger. Men til syvende og sist er jobben min å hjelpe teamene slik at de kan jobbe under best mulige forhold, og jeg passer alltid på at vi finner løsninger sammen.

VÆRE ANSVARLIG OG OPPMUNTRE TEAMENE VÅRE

Min største suksess? Trippel ISO-sertifisering

Ett prosjekt jeg er spesielt stolt over, er at vi oppnådde trippel ISO-sertifisering for den polske fabrikken vår i 2015. Vi mottok sertifikatene ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (yrkeshygiene og sikkerhet). Dette var resultatet av et langsiktig prosjekt som ble lansert i 2011 i samarbeid med hele Hamelin-konsernet. Et annet viktig initiativ for meg er «Project Zero». I fjor, 2018, lanserte vi dette prosjektet for å forbedre helsen og sikkerheten til ansatte og besøkende på anlegget vårt. Målet? Null arbeidsrelaterte ulykker! Arbeidet mitt innebærer at vi gjør vårt ytterste for å ivareta sikkerheten for teamene våre i hverdagen.

Et spørsmål om ansvar

Den viktigste egenskapen for yrket mitt? Å ha ansvarsfølelse. Når alt går bra, er det lett å være ansvarlig. De virkelige utfordringene begynner imidlertid når du møter hindringer. Uansett om tidene er gode eller dårlige, må jeg alltid ta ansvar for tiltakene som er gjennomført. Jeg er også ansvarlig for arbeidet teamene mine utfører, og jeg prøver alltid å oppmuntre dem til å finne løsninger. Jeg kjeder meg aldri. Hver dag fører med seg noe nytt – triumfer og utfordringer. Etter fjorten år i Hamelin lærer jeg fortsatt noe nytt hver dag.

Mariusz’ råd

Vær tålmodig og mist aldri målet ditt av syne. Noen ganger kan veien være lang, og forandringer skjer ikke over natten, men husk alltid å ha målet ditt i tankene. Hold ut og gi aldri opp!