Gå til innhold

Warehouse and Distribution Manager

Pete, Storbritannia

Pete har jobbet som Warehouse and Distribution Manager hos Hamelin i Storbritannia i mer enn 12 år. Han har over 30 års erfaring med lagerdrift og styring av implementeringsprosjekter på tvers av ulike selskaper, inkludert John Lewis Partnership, Ocado og John Dickinson Group. Han forteller oss litt mer om jobben sin!

WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGER, HVA ER DET?

Sikkerhet, effektivitet og glede

Mitt største ansvar som Warehouse and Distribution Managerer å sikre at vi har en trygg og effektiv drift av lageret, og at mine ansatte har det bra og utvikler seg, samtidig som vi holder oss innenfor de avtalte kostnadene og budsjettene for virksomheten. Målet mitt er å lede et fornøyd og sunt team med utviklingsmuligheter som bidrar til fremtidig bærekraftig for Hamelin – samtidig som vi leverer en nøyaktig og god standard på servicen som oppfyller kundenes behov. Sørge for at vi har organisatorisk klarhet, og at alt og alle betyr noe for veksten.

Ferdigheter og lederskap

En typisk dag starter tidlig med å kontrollere fremdriften, se på rapporter og planlegge dagen. Etter en times tid kan ting endre seg. Dagen inkluderer vanligvis møter, kundebesøk samt planlegging og gjennomføring av prosjekter. Det hersker noen ganger en misforståelse om at rollene på et lager er enkle, og at de ikke krever høye nivåer av engasjement eller ferdighet. Dette kunne ikke vært lengre fra sannheten, ettersom de tekniske systemene våre, den høye graden av opplæring som kreves for dem, og for å betjene ulike maskiner, krever mange ulike ferdigheter. Jeg og noen av teamlederne på lageret har også utviklet lederegenskapene våre for å sikre at vi kan lede teamet, avdelingen og virksomheten til vekst.

Å UTFORDRE STATUS QUO

Betydningen av å være endringsentusiast

Rollen min som Warehouse and Distribution Manager kan være utfordrende, men den er svært givende og gir meg mulighet for fortsatt læring og progresjon. Den viktigste kvaliteten i rollen min er å være en endringsentusiast og -leder. Mange av utfordringene kommer fra endringer som skjer med virksomheten, systemene og kundene, så jeg må omfavne disse endringene og lede teamet slik at de gjør det samme.

Jobbe i et stadig skiftende miljø

Den største utfordringen teamet mitt og jeg står overfor i årene som kommer (i trinn), er å endre distribusjonssenteret vårt fra et distribusjonssted med fullpall for produsenter til et distribusjonssenter for leveranse av små kartonger til forbruker. Det jeg liker best med jobben, er å lede for endring i et stadig skiftende miljø, som blir drevet av kundens og forbrukernes behov. Jeg liker forandring, og jobben min er i stadig utvikling, siden det trengs nye systemer og prosesser for å tilpasse seg det raske tempoet i miljøet vi jobber i.

PETES RÅD

Mitt råd er å være åpen og klar for forandring, men også å være opptatt av detaljene, nysgjerrig og trygg på å utfordre status quo.