Gå til innhold

Bærekraft

VÅR VISJON

 

Det at vi er en familiebedrift, gir oss mulighet til å være langsiktige i stedet for bare å fokusere utelukkende på kortsiktig profitt. Vi setter nye standarder for å minimere fotavtrykket vårt på hvert trinn i livsløpet til et produkt. Vi forplikter oss til å frigjøre talent ved å tilby innovative og bærekraftige produkter til kundene våre.

Vårt grunnleggende premiss er at det ikke skal være forbrukernes problem å ta vare på miljøet. Det er vår jobb å lage hvert produkt på en responsiv måte, med mikroskopisk fokus på alle deler av forsyningskjeden.

«Vi har en sterk ansvarsfølelse overfor fremtidige generasjoner ved å tilby dem godt utformede produkter med udiskutabel miljøytelse. Vår misjon er å gi alle elever og studenter de rette verktøyene med garanti om at vi hele tiden streber etter å minimere den påvirkningen de har på miljøet.» Eric Joan, adm.dir.

FORPLIKTELSER

Forpliktelse #1: Gå gjennom produktene fra HAMELIN på nytt for å redusere det miljømessige fotavtrykket gjennom økodesign og økomerking

 

Ledende økodesignmerke og øko-rating

Økodesign-tilnærmingen fikk oss til å revurdere hele livsløpet til produktene våre fra innkjøp, papirproduksjon, konvertering og transport til det som skjer etter levetidsdatoen. Med hjelp fra eksperter har vi opprettet åtte innsatsgrupper  for å analysere de viktigste kildene til miljøpåvirkning. Vi benyttet en vitenskapelig tilnærming til alle produktkategoriene våre ved å gjennomføre livsløpsanalyser i henhold til standarden ISO 14044. Takket være dette arbeidet oppnådde vi å redusere miljøpåvirkningen fra produktene våre.

Etiske retningslinjer og sertifisering for miljømerker

Vi støtter bare miljømerker som reduserer produktenes miljømessige fotavtrykk gjennom hele livsløpet. I 2016 ble OXFORD den første merkevaren innen notatbøker som sertifiserte produktene sine etter EUs miljømerke. EUs miljømerke for konverterte papirprodukter er den eneste offisielle alleuropeiske miljømerkingen som garanterer redusert miljøpåvirkning gjennom faktorer som bruk av FSC®- og PEFC™-sertifisert papir, redusert luft- og vannforurensning, ingen giftige og farlige kjemikalier, reduksjon av papiravfall og lavere energiforbruk.

av Oxford-notatbøker er sertifisert etter et miljømerke basert på livsløp
I 2020 vil 80 % av våre kvalifiserte, konverterte papirprodukter være miljømerket etter EUs miljømerke

Forpliktelse #2: Bidra til miljøvern gjennom ansvarlige innkjøp

 

Bærekraftig skogforvaltning

Vi fremmer sertifisering av bærekraftig skogforvaltning for å bidra positivt til bevaring av skogene våre.«Vi er hele tiden på vakt når det gjelder opprinnelsen til papiret og pappen som vi kjøper inn». Administrerende direktør for bøker og blokker. Siden 2003 har vi kjøpt inn råvarer på en ansvarlig måte, ved hjelp av FSC®- ellerPEFC ™-sertifisert papir.

Ansvarlige papirleverandører

Vi krever at papirleverandørene våre stiller med miljøgarantier. 43 % av skrivepapiret vårt er allerede sertifisert etter EUs miljømerke for «kopipapir og grafisk papir». Ettersom det ikke finnes noe EU miljømerke, krever vi for alle andre papirtyper og blokker mer informasjon fra leverandørene våre om f.eks. vannforurensning (COD, AOX, NTot, PTot), luftutslipp (SO2, NOx, CO2 fossil) og fyllplasser for fast avfall og innkjøpt strømforbruk, for å sikre at det er benyttet miljøvennlige prosesser.

av skrivepapiret er FSC®- eller PEFC™-sertifisert.
av Hamelins skrivepapir er allerede sertifisert etter EUs miljømerke for «kopipapir og grafisk papir»
- Alle kravene som Hamelin stiller, er samlet i vår pakt for bærekraftige papirleverandører

Forpliktelse #3: Redusere karbonavtrykket vårt for å delta i kampen mot klimaendringer

Vi sertifiserte vår første fabrikk i Tyskland etter ISO 50001 for energistyring i 2016. To andre fabrikker i Frankrike holder på å bli sertifisert. Denne standarden angir krav til energibruk og forbruk, herunder måling, dokumentasjon og rapportering, utforming og anskaffelse av utstyr og systemer, prosesser og personell som bidrar til energiytelse.

Forpliktelse #4: Favorisere resirkulering og holdbarhet for produktene vi introduserer på markedet

To av våre viktigste utfordringer er å favorisere resirkulering av produktene våre, men også å øke holdbarheten.

 

Notisbøkene våre respekterer standardene for resirkulering ettersom de er testet i et laboratorium i henhold til INGEDE-metode 12.  Det gjør f.eks. at vi kan påstå med sikkerhet at våre OXFORD øvingsbøker som inneholder lim, er 100 % resirkulerbare. Dessuten kan Oxford OPTIK PAPER® avsvertes når papiret resirkuleres, og de laminerte omslagene kan resirkuleres uten å måtte fjernes.

En måte å redusere det økologiske fotavtrykket til et produkt på, er å forlenge livsløpet til produktet eller å sørge for at det kan gjenbrukes. Når vi skaper nye produkter, utvikler vi mer slitesterke materialer for å bedre livsløpet til produktet, eller for å sikre at produktet holder seg intakt gjennom et helt skoleår. For eksempel, Elba Ultimate® hengemapper har en 20 års  garanti.

Forpliktelse #5: Vurdere og forbedre alle prosessene våre for å oppnå bedre ytelse med tanke på kvalitet, miljø og sikkerhet

 

Prosjektet «JUMP»

I 2011 lanserte vi «JUMP»-prosjektet for å forbedre ytelsen på områdene kvalitet, miljø og sikkerhet. JUMP-prosjektet hadde som mål å implementere et styringssystem på tvers av alle anleggene våre i Europa. Utover å se på kvaliteten til produktene vi lager, har vi fokus på kvaliteten i hver prosess som vi påtar oss. I dag har de 21 Hamelin-anleggene i Europa blitt sertifisert etter ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljø) og ISO 45001 (helse og sikkerhet).

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

 

Prosjektet «ZERO»

I 2018 lanserte vi prosjektet «ZERO» med tanke på helsen og sikkerheten til alle våre kolleger og besøkende. Målsetningen for prosjektet er en varig reduksjon av antall ulykker med mål om å nærme oss «null» innen 2019 gjennom å gjennomføre handlingsplaner for effektiv forebygging, og ved å utvikle sikkerhetskulturen takket være sikkerhetslederne våre.

Lanserte vi «JUMP»-prosjektet
Hamelin-anleggene i Europa blitt sertifisert etter ISO 9001, 14001 og ISO 45001.
Lanserte vi prosjektet «ZERO»

Forpliktelse #6: Sikre samfunnsansvar ved å støtte de ansattes ferdigheter og talenter

Vi har ansvar for å støtte ferdighetene og talentene til medarbeiderne våre slik at de kan utvikle ekspertise, autonomi, reaktivitet og lagånd.

I 2016 innførte vi etiske retningslinjer for å sikre et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid. Ettersom vi hele tiden søker å forbedre oss, måler vi medarbeidertilfredsheten hvert tredje år med fokus på verdier som etikk, respekt, troverdighet, stolthet og vennlighet.

Vi oppmuntrer til sosiale initiativer rettet mot lokalsamfunn i nærheten av anleggene våre, og her er noen eksempler:

MoHo-prosjektet

I Frankrike er Hamelin en av de viktigste partnerne i MoHo-prosjektet. MoHo blir beskrevet som «kollisjonsmaskin» nummer 1 i Europa, og er et sted dedikert til digital, men også sosial innovasjon og entreprenørskap «for å bygge en mangfoldig nasjon av endringsagenter».

‘The Climb of Life’

Britiske Hamelin har i noen år nå deltatt i ‘The Climb of life’, den viktigste innsamlingsaksjonen til kreftforskningsorganisasjonen ‘The Institute of Cancer Research’. I 2017 var Hamelin nok en gang det produksjonselskapet som bidro med mest penger, nesten 5 000 britiske pund.

 

I Benelux har Hamelin støttet lokale idrettslag som tippeligaklubben VVV-Venlo, samt prosjekter som styrker læringsmiljøet i mindre velstående regioner i Europa ved å gi undervisningsmateriell til skoler.

Fundació per la Creativació

I Spania samarbeidet Hamelin med stiftelsen «Fundació per la Creativació», som fremmer nye ferdigheter gjennom sceneopplæring i skolen for å oppmuntre til kreativitet og fantasi.