Hoppa till innehåll

Chef för hållbar utveckling

Virginie, Frankrike

Efter att ha tagit examen i miljöteknik började Virginie sin karriär inom bil- och kemiindustrin. Senare kom hon till Hamelin-koncernen som chef för hållbar utveckling. Här är en kort sammanfattning av hennes arbete.

KOPPLA IHOP DAGENS UTMANINGAR MED MORGONDAGENS

 Mitt huvudfokus är att hjälpa företaget att utveckla ett hållbart förhållningssätt

Mitt främsta mål vid Hamelin? Att definiera och genomföra en strategi för hållbar utveckling som lämpar sig för våra stora utmaningar. Vårt mål på Hamelin är att erbjuda våra konsumenter väldesignade produkter som har obestridliga miljöfördelar. Mitt jobb har många prioriteringar. Min roll är inte att ”direkt ta hand om naturskydd”. Att vara chef för hållbar utveckling inom industrin kräver kunskaper i vetenskap, regelverk och teknik. Det är ganska speciellt! När jag genomför projekt vid våra fabriker, till exempel för att minimera farliga kemikalier, får jag inte förlora företagets ekonomiska verklighet, kraven på marknaden och framför allt, de industriella begränsningarna, ur sikte. Om jag skulle sammanfatta mitt jobb i en mening, skulle jag säga att det är en position ”som måste blicka framåt mot framtidens utmaningar genom att vara pragmatisk och ta hänsyn till dagens begränsningar”.

Sanningen ligger i analysen av produkternas livscykler, från vaggan till graven!

I början av min karriär, innan jag började på Hamelin och i pappersindustrin, talades det inte mycket om hållbar utveckling. Sedan började folk att fokusera på återvinning och vad som hände med uttjänta produkter. Hållbar utveckling har nu blivit ett verkligt problem, men inte alltid en prioritet. Vi agerar på starkt konkurrensutsatta marknader där priset är den viktigaste faktorn. En av mina utmaningar är att övertyga våra chefer och kunder om behovet av projekt för hållbar utveckling som till exempel hållbar förvaltning av energikällor. Mitt mål är inte att genomföra projekt som är bortkopplade från företagets verklighet utan att hjälpa företaget att utveckla ett hållbart förhållningssätt.

TYDLIGA KRAV FÖR EN SPECIFIK OCH UPPRIKTIG STRATEGI

Mitt mest minnesvärda projekt? EU:s Ecolabel

Vi har genomfört fantastiska projekt på Hamelin, till exempel med EU:s Ecolabel-certifiering. Jag är stolt över att ha arbetat tillsammans med andra experter från många länder för att utveckla de mest krävande kriterierna på marknaden. I detta avseende var vi det första företaget inom vårt område att få EU:s Ecolabel för våra pappersprodukter år 2016. En annan av mina uppgifter är att se till att våra leverantörer och underleverantörer också har en särskild strategi för hållbar utveckling. Det är viktigt att våra partner delar våra värderingar. Vi ser till exempel till att de respekterar mänskliga rättigheter och genomför policyer för att bekämpa diskriminering.

Att förhindra greenwashing

I mitt jobb måste jag ständigt lyssna. Det finns massor av initiativ för hållbar utveckling och en del kan vara missvisande. Sanningen är inte alltid där vi förväntar oss att hitta den. Det är nödvändigt att ta ett steg tillbaka och gå tillbaka till de vetenskapliga grunderna för att bli av med fördomar när det gäller skogar och återvinning. Det är lätt att falla i greenwashing-fällan. Jag måste se till att vår kommunikation är objektiv, ärlig och uppriktig.

Virginies tips

Var nyfiken på allt! En viktig egenskap i det här jobbet är att vara öppen. Gå ut och skaffa information, och dubbelkontrollera den sedan flera gångar för att förstå de verkliga utmaningarna för hållbar utveckling. Nöj dig inte med det uppenbara eller dina första observationer. Tänk inte bara lokalt utan betrakta saker som en helhet.