Hoppa till innehåll

Consumer Insights Manager

Agathe, Frankrike

25-åriga Agathe är en livlig person med en magisterexamen i marknadsföring bakom sig som nyligen anslöt sig till Hamelin Campus-teamet.  Hennes jobb? Hon ansvarar för området konsumentinsikter Agathe är den bästa personen man kan be berätta om sitt jobb!

”JAG ARBETAR I ETT ÖMSESIDIGT UTBYTE MED KONSUMENTERNA FÖR ATT FÖRSTÅ DERAS BEHOV”

Att förstå konsumenterna är centralt i mitt uppdrag

Mitt mål är att förstå konsumenternas behov, frustration och önskemål så att jag kan hjälpa marknadsförarna att utveckla produkter och funktioner, särskilt när det gäller SCRIBZEE®-applikationen, så att de verkligen motsvarar användarnas förväntningar. Konsumenten står verkligen i fokus av vår syn på innovation.

Jag har ingen vanlig dag!

Det jag uppskattar särskilt mycket med mitt jobb är mångfalden i uppgifterna. För mig är ingen dag den andra lik … men jag måste ändå följa vissa viktiga steg: Jag studerar marknaden, jag utforskar konsumenternas nya användningssätt och rutiner, jag möter användare på fältet och jag intervjuar dem med olika undersökningsmetoder och sedan strukturerar och analyserar jag allt för att komma med rekommendationer om hur vi kan anpassa våra produkter och tjänster efter det.

”KLIV UT UR BOXEN OCH LÄGG DINA FÖRUTFATTADE MENINGAR ÅT SIDAN”

 Tänk utanför boxen!

Jag uppskattar den metodiska delen av mitt jobb, att jag behöver följa alla viktiga steg … men det jag gillar mest av allt är att kliva ut ur boxen! En av de viktigaste egenskaperna för det här jobbet är att ha empati och vara en god lyssnare så att man inte faller tillbaka på förutfattade meningar. När vi talar om en situation har vi alltid fördomar och åsikter. Som ansvarig för området konsumentinsikter måste man tänka i nya banor, göra sig av med sina fördomar och låta sig guidas av konsumenten. Och ibland leder det mig längs vägar som jag helt hade lagt åt sidan eller inte ens hade märkt!

Smak för utmaningar

Jag älskar utmaningar! Eftersom min tjänst är ny måste allt fortfarande byggas upp (arbetsmetoderna, verktygen), och jag ifrågasätter ofta mitt sätt att arbeta för att anpassa det till de behov Hamelins konsumenter och team har. Jag testar ny dynamik och nya sätt att arbeta genom att använda mig av exempelvis Design Thinking för att lära mig tänka i nya banor och sträva efter att bryta mönstren.

AGATHES RÅD

Var uppmärksam och empatisk gentemot konsumenten. Försök inte tvinga på någon dina åsikter och sträva efter att komma förbi dina fördomar, även om det ibland kan kännas riktigt svårt! Och man måste också vara lite galen för att kunna tänka utanför boxen.