Hoppa till innehåll

Chef för kvalitet, hälsa säkerhet och miljö

Mariusz, Polen

Mariusz började på Hamelin för mer än fjorton år sedan, strax efter att han tog examen. Han berättar om sitt dagliga arbete som kvalitets-, hälso-, säkerhets- och miljöchef på Hamelin Polen.

FÖRBÄTTRA, FÖRHINDRA OCH BEVARA

QHSE Manager, vad innebär det?

QHSE … min titel kan låta lite överdriven till en början. Som chef för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö (Quality, Health, Safety and Environment) är min huvudsakliga uppgift att övervaka kvalitetskontrollen av de råvaror och produkter vi tillverkar. Tillsammans med mina team ser jag till att våra produkter är felfria och att de uppfyller våra kvalitetskrav. På Hamelin använder vi metoder och verktyg för att säkerställa kontinuerlig förbättring av våra produkter och processer samtidigt som vi garanterar säkerheten för våra team, förebygger risker och skyddar miljön.

Det finns en lösning på alla problem!

Min roll innebär att kontrollera våra tillverkningsprocesser, förutse potentiella risker och utforska möjligheter till förbättring. När vi upptäcker ett fel i organisationen av produktionen eller våra anläggningar är det vår plikt att vidta åtgärder på plats för att skaka oss ur våra gamla vanor.  Förändringar är inte alltid lätta att acceptera. Ibland blir jag betraktad som killen som kommer för att ”hindra” teamens arbete genom att lägga till fler inspektioner och begränsningar. Men i slutänden är det mitt jobb att hjälpa teamen att arbeta under bästa möjliga förhållanden och jag ser alltid till att vi hittar lösningar tillsammans.

ATT TA ANSVAR OCH UPPMUNTRA VÅRA TEAM

Min största framgång? Den tredubbla ISO-certifieringen

Ett projekt som jag är särskilt stolt över är den tredubbla ISO-certifieringen för vår fabrik i Polen 2015. Vi erhöll ISO 9001- (kvalitet), ISO 14001- (miljö) och OHSAS 18001- (arbetsmiljö) certifieringar. Detta var resultatet av ett långsiktigt projekt som lanserades 2011 i samarbete med hela Hamelin-koncernen. Ett annat viktigt initiativ för mig är ”Project Zero”. Förra året, 2018, lanserade vi det här projektet för att förbättra hälsa och säkerhet för våra anställda och besökarna på vår anläggning Målet? Att få ner arbetsrelaterade olyckor till noll! Mitt arbete handlar om att göra allt för att garantera säkerheten för våra team varje dag.

En fråga om ansvar

Den viktigaste egenskapen för mitt yrke? Att ha en känsla av ansvar. När allt går bra är det lätt att vara ansvarig. Omvänt börjar de verkliga utmaningarna när man stöter på problem. Oavsett om det är bra eller dåliga tider tar jag alltid ansvar för de åtgärder som vidtas. Jag är också ansvarig för det arbete som mina team utför och försöker alltid uppmuntra dem att hitta lösningar. Jag blir aldrig uttråkad. Varje dag för något nytt med sig, såväl framgångar som utmaningar. Efter fjorton år på Hamelin lär jag mig fortfarande något nytt varje dag.

Mariusz råd

Ha tålamod och tappa aldrig målet ur sikte. Ibland kan vägen vara lång och förändringar uppnås inte på en dag, men ha alltid ditt mål i åtanke. Ha tålamod och ge aldrig upp!