Hop videre til indholdet

Warehouse and Distribution Manager

Pete, Storbritannien

Pete har arbejdet som Warehouse and Distribution Manager hos Hamelin i Storbritannien i mere end 12 år. Han har over 30 års erfaring med at arbejde i pakhuse og styre implementeringsprojekter fra forskellige firmaer, herunder John Lewis Partnership, Ocado og John Dickinson-koncernen. Her fortæller han os mere om sit job.

HVAD ER EN "WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGER"?

Sikkerhed, effektivitet og glæde

Mit vigtigste ansvarsområde som Warehouse and Distribution Manager er at sikre en sikker og effektiv drift af lageret samt mine medarbejderes trivsel og udvikling og samtidig holde os inden for virksomhedens aftalte udgifter og budgetter. Jeg sigter mod at lede et glad og sundt team med udviklingsmuligheder, der bidrager til opretholdelsen af Hamelin i fremtiden og samtidig leverer en præcis og fremragende servicestandard, der opfylder vores kunders behov. Jeg bestræber mig på at sikre, at vi har organisatorisk klarhed, og at alt og alle har en betydning for væksten.

Færdigheder og ledelse

En typisk dag begynder tidligt, med kontrol af fremskridtet, gennemgang af rapporter og planlægning af dagen. Efter en times tid kan tingene dog ændre sig. Dagen omfatter normalt møder, besøg hos kunder og projektplanlægning og -gennemførelse. Nogle tror, at roller på et lager er enkle, og at de ikke kræver stort engagement eller stærke færdigheder. Dette kunne ikke være længere fra sandheden: Vores tekniske systemer, det høje uddannelsesniveau, der kræves til dem samt betjening forskellige maskiner, betyder, at der kræves masser af færdigheder. Jeg og nogle af teamlederne på lageret har også udviklet vores lederevner for at sikre, at vi kan lede teamet, afdelingen og virksomheden hen mod vækst.

UDFORDRING AF STATUS QUO

Vigtigheden af at være forandringsentusiast

Min rolle som Warehouse and Distribution Manager kan være udfordrende, men meget givende, og den giver mig mulighed for at blive ved med at lære og bevæge mig fremad. Den væsentligste kvalitet for min rolle er at være forandringsentusiast og -leder. Der opstår en masse af de udfordringer igennem de forandringer, der sker for virksomheden, vores systemer og vores kunder, så jeg er nødt til at omfavne disse forandringer og lede teamet, så de også gør det.

Arbejde i et miljø under konstant forandring

Den største udfordring, mit team og jeg står over for i de kommende år (i etaper), er at skulle ændre vores distributionscenter fra at være et distributionssted med hele producentpaller til et distributionscenter med direkte levering af små æsker til forbrugeren. Det, jeg bedst kan lide ved mit job, er at lede forandring i et miljø under konstant forandring, som bliver drevet af vores kunders og forbrugernes behov. Jeg er glad for forandring, og mit job er under konstant udvikling, i takt med at der opstår behov for nye systemer og processer for at kunne tilpasse sig til det hurtige miljø, vi arbejder i.

PETES RÅD

Mit råd er at være åben og klar til forandring, men også at være inde i detaljerne og være nysgerrige og have tillid til at udfordre status quo.